kamen_stiepany_14_rohovy

kameň štiepaný 14 rohový